AVISO LEGAL

De data die worden verkregen door uw bestellingen of bezoeken aan deze Website, zullen door Provinciale Staten van Alicante automatisch worden verwerkt met het doel de producten en diensten die worden aangeboden door Provinciale Staten van Alicante te promoten en te adverteren, of door Provinciale Staten van Alicante, nu of in de toekomst, te worden opgenomen in een geautomatiseerd dossier, dat voldoet aan de veiligheidseisen van de van kracht zijnde Wetgeving. U geeft met uw bestelling of bezoek aan de Website uw onmiskenbare goedkeuring en aanvaarding aan, tot verzameling en verwerking van uw gegevens. U hebt recht op toegang, correctie, annulering en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens, conform het gestelde in de Wet ter Bescherming van Persoonlijke Gegevens. U dient zich daartoe te wenden tot:

Diputación de Alicante
Palacio Provincial
Avda de la Estación, 6
03005 - Alicante (Spain)
Tel. 965 98 89 00
Síguenos en:    
Unidad de Ciudadanos Extranjeros de la Excma. Diputación Provincial de Alicante